مشاوره مدیریت پروژه

مشاور مدیریت پروژه

شرکت نیاز مدیران آینده

شرکت نیاز مدیران آینده (نما )با تکیه بر دانش فنی، توانمندیهای اجرایی و سوابق اجرایی سهامداران و پرسنل کلیدی خود به منظور ارایه خدمات تخصصی مشاوره مدیریت و مهندسی تاسیس گردیده است

نما در یک نگاه

۰
پروژه های اجرا شده
۰
پروژه های در حال انجام
۰ +
تعداد کل پروژه ها

زمینه های کاری

برنامه ریزی و مدیریت پروژه

مدیریت منابع انسانی

اجرای پروژه های ساختمانی

راه اندازی دفتر PMO

برخی از پروژه های انجام شده

شرکت نقش پایه

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

پروژه ساختمانی رویا رزیدنتس

شرکت راه سازی سانا

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

پروژه احداث قطعه اول آزادراه مشهد-چناران

شرکت سداد

خدمات مشاوره منابع انسانی

نیروگاه شهید منتظری اصفهان

برگزاری کانون ارزیابی مدیران

شرکت راد نیرو

برگزاری کانون ارزیابی مدیران

شرکت آدورا طب

برگزاری کانون ارزیابی مدیران

Asset 11

اخبار و رویداد ها