خدمات تخصصی مدیریت استراتژیک

 

امروزه بسیاری از شرکت ها با وجود داشتن برنامه ریزی های مدون، متاسفانه در رسیدن به اهداف مد نظر خود موفقیت چشمگیری کسب نمی کنند. یکی از دلایل این موضوع نداشتن استراتژی مناسب جهت دستیابی به اهداف شرکتها می باشد.

strategy

خدمات قابل ارائه در زمینه عبارتند از:

  • تهیه و تدوین سند برنامه استراتژیک سازمان ها
  • تدوین استراتژی و مقاصد استراتژیک سازمان ها
  • انجام تحلیل های داخلی، محیطی  آنالیز ریسک
  • تحلیل کلی فضای کسب و کار و انتخاب مدل تحلیلی مناسب
  • تهیه گزارشات عارضه یابی سازمان ها