برخی از پروژه های قبلی مدیران شرکت

1
2
3
۴
  • طراحی و نظارت بر اجرای ساخت و توسعه فرودگاه های کشور اعم از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فرودگاه هاشمی نژاد مشهد و…
  • مدیریت پروژه های ساختمانی جنبی فرودگاته امام خمینی(ره)
  • پیمانکار اجرای تاسیسات پروژه برجهای دوقلوی کیش
  • نظارت بر تامین منابع مالی پروژه هتل Ibis & Novotel فرودگاه امام خمینی(ره)
  • مدیریت برنامه ریزی و کنترل عملیات پروژه های راه سازی شامل: آزادراه رودبار منجیل، راه آهن قزوین رشت، کاشمر فریمان و کرج قزوین
  • تهیه گزارش توجیهی و امکان سنجی پروژه های متعدد شامل: پروژه های مسکونی ۵۰۰ واحدی جیران باتان، نوبنیاد و سنگ آهن سنخواست و …
  • تهیه سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت مدیریت توسعه پروژه های آرمه نو 

و اجرای پروژه های ساختمانی و صنعتی دیگر