پروژه‌های مدیران

//پروژه‌های مدیران

پروژه ارزیابی مدیران نیروگاه شهید منتظری

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۲۳:۴۰:۵۴دی ۲۸ام, ۱۳۹۷|پروژه‌های مدیران|

پروژه ارزیابی مدیران نیروگاه شهید منتظری شرکت نیاز مدیران آینده  پروژه برگزاری کانون ارزیابی توسعه ای مدیران شرکت بهره برداری نیروگاه شهید منتظری در استان اصفهان شهر شاهین شهر را از تاریخ ۹۷/۴/۱۸ آغاز نموده و در حال حاضر در مرحله تکمیل گزارش های مدیریتی می باشد. این پروژه که مرتبط با بخش [...]