کانون ارزیابی

کانون ارزیابی

کانون ارزیابی یا assessment center

کانون ارزیابی یا assessment center

کانون ارزیابی یا assessment center دلالتی بر یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی خاصی ندارد، بلکه یک روش یا فرایند ارزیابی جهت سنجش شایستگی های مدیران توسط گروه ارزیاب ها assessors با استفاده از تمرین های شبیه سازی شده stimulation exercises است . در واقع در روز های برگزاری کانون تعدادی ارزیاب با بهره گیری از تمرین هایی در تلاش هستند به عملکرد ، رفتار و واکنش ارزیابی شونده ها نمره هایی را اختصاص دهند تا بتوان سطح افراد را با توجه به سطح ایده آل شغل به سه گروه پائین تر از حد انتظار ، در حد انتظار و بالا تر از حد انتظار تقسیم کنند . تمرین ها به عنوان ابزار اصلی کانون های ارزیابی از اهمیت ویِژه ای برخوردار هستند به همین جهت همواره تمرین ها با توجه به شرایط و اکوسیستم سازمان طراحی می شوند . استفاده از تمرین های شبیه سازی شده در روایی کانون ارزیابی بسیار موثر است.

کانون ارزیابی یا assessment center

نکته بسیار مهم در کانون های ارزیابی این است که هنگامی که ارزیابی شونده ها درگیر تمارین هستند و توسط ارزیاب ها رصد می شوند یک روانشناس رفتار ، واکنش و اعمال آنها را زیر نظر دارد تا بتواند شایستگی های ارزیابی شونده ها را از لحاظ معیار های روانشناسی مورد سنجش قرار دهند. نقش روانشناسان صنعتی و سازمانی در ارزیابی رفتار شامل دو مرحله است :نخست مشاهده رفتار و سپس استنتاج رفتار بر اساس مشاهدات .مطالعات بسیاری نشان داده اند که استفاده از روانشناس در کنار ارزیاب ها اعتبار پیش بین ابزار ها افزایش پیدا کرده است .دلیل اصلی حضور روانشناس در کانون های ارزیابی تفاوت رفتار ( BEHAVIOR) با عمل (ACTION ) است .

در علم روانشناسی رفتار دارای چهار بعد است :

 1. بعد فیزیولوژیک : شامل پاسخ های بدنی فرد به یک محرک یا موقعیت است. این بعد رفتار در حوزه روانشناسی فیزیولوژیک مطرح می شود.
 2. بعد کلامی : شامل پاسخ فرد به منظور انتقال معنا می باشد .این بعد از رفتار در حوزه روانشناسی شناختی مطرح می شود.
 3. بعد غیر کلامی :شامل نشانه های ارتباطی غیر کلامی است مانند هیجانات ، زبان بدن و.. .این بعد از رفتار در حوزه روانشناسی هیجانات مطرح می شود .
 4. اعمال آشکار : شامل اعمال بیرونی و حرکات فرد مانند نشستن ، ایستادن و… .این بعد از رفتار در حوزه روانشناسی اجتماعی است .

نکته بسیار مهمی که یک روانشناس همواره به آن توجه می کند این است که در هنگام مشاهده رفتار همه این ابعاد در کنار هم لحاظ می شوند و به صورت جداگانه مورد قضاوت قرار نمی گیرند.

وظیفه دوم یک روانشناس استنتاج و یا قضاوت اجتماعی است:

در ادبیات قضاوت اجتماعی فرایند درک و ارزشیابی رفتار دیگران و شکل گیری برداشت های ذهنی درباره نقاط قوت و ضعف آنهاست.نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا ) SOCIAL COGNITIVE THEORY) بیان می کند: بسیاری از یادگیریهای انسان در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد. ما از طریق مشاهده دیگران، دانش، قواعد، مهارتها ، استراتژیها، عقاید و نگرشها را یاد میگیریم. همچنین با مشاهده و استفاده از الگوها، سودمندی و مناسب بودن رفتارها را یاد می گیریم. مطابق با این نظریه بسیاری از یادگیریهای ما از طریق الگو برداری و مشاهده رفتار دیگران و مشاهده پیامدهای رفتارهایی است که دیگران انجام می دهند.همچنین باندورا در ادامه رفتار انسان را در یک ساختار سه بعدی قرار می دهد و آن تقابل بین رفتار ، متغیر های محیطی و متغیر های فرد است .

کانون ارزیابی یا assessment center

ضرورت به کار گیری کانون های ارزیابی:

کانون های ارزیابی با چهار هدف انتخاب ، توسعه ، ارتقا و انتصاب برگزار می شوند .اهمیت انتخاب و استخدام شایسته ترین کاندیدای یک شغل بر هیچکس پوشیده نیست. استخدام غلط و اشتباه علاوه بر هزینه های سازمانی و آموزشی ، بر روی افراد نیز آثار مخربی به همراه دارد .جهت کاهش ضریب خطای استخدام و انتصاب افراد امروزه در سطح جهان، از فرایند کانون ارزیابی بهره می گیرند .به کار گیری روش های سنتی مصاحبه جهت انتخاب و گزینش افراد از روایی پائینی برخوردار است چرا که در این مصاحبه ها تنها به رزومه تحصیلی و کاری فرد توجه می شود، در صورتیکه میزان توانایی ها، مهارت ها، دانش افراد به صورت عملی مورد سنجش واقع نمی شوند. کانون های ارزیابی می توانند با استفاده از ابزار های مناسب فرد اصلح را بر اساس مدل شایستگی انتخاب کنند.اهمیت کانون های ارزیاب در امر توسعه و ارتقای کارکنان نیز بسیار مهم است از این جهت که در ارتقای کارکنان با توجه به مسیر شغلی آنها (job career ) افراد می تواند ارتقای افقی و یا عمودی را در سازمان تجربه کنند و در صورت توسعه کارکنان با توجه به human resource development (HRD) هدف توسعه و پرورش شایستگی های فرد هم در سازمان و هم در زندگی فرد است.

کانون ارزیابی یا assessment center

اهداف کانون های ارزیابی:

 • ارزیابی و سنجش میزان قابلیت های بالقوه و بالفعل داوطلبین تصدی یک شغل مدیریتی.
 • پیش بینی عملکرد آتی داوطلبین در صورت تصدی شغل و یا پست مدیریتی.
 • امکان ارائه پیشنهاد هایی جهت توسعه مهارت ها و آموزش های مورد نیاز داوطلبین.
 • ارائه مشاوره حرفه‌ای به داوطلبین در خصوص حرفه و مسیر رشد شغلی و حرفه‌ای.
 • اطمینان از شایستگی افرادی که در پست های کلیدی سازمان جذب یا حفظ شده اند.
 • کشف استعدادهای رشد و توسعه در میان کارکنان و قرار دادن آنها در برنامه های جانشینی.
 • ارائه تصویر جامع و دقیقی از شرکت‌کننده به سازمان و فرد.
 • معرفی نقاط قوت شرکت‌کننده، که می‌تواند مبنای توسعه و رشد وی قرار گیرد.
 • آگاه سازی سازمان و فرد نسبت به ویژگی‌های شخصیتی شرکت‌کننده.
توسط |۱۳۹۸/۱/۱۵ ۱۰:۵۸:۴۳فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۸|وبلاگ, کانون ارزیابی, کسب و کار|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه