منابع انسانی

/منابع انسانی
منابع انسانی۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۲۲:۰۰:۳۱

خدمات تخصصی مشاوره مدیریت منابع  انسانی

اقتصاد جهانی دورنمای رقابتی جدیدی را به وجود آورده است که در آن رویدادها به طور مداوم و پیش بینی نشده تغییر می کند. اما آنچه در این میان ثابت و بدون تغییر است، نقش کلیدی منابع انسانی هر سازمان در عبور موفق از چالش ها و بدیل آنها به فرصت های غیر قابل پیش بینی و منحصر به فرد است.

اهمیت توجه به منابع انسانی، امروزه یک امر قطعی و بدیهی فرض می شود و به درستی از کلمه “سرمایه های انسانی” که بیانگر اهمیت منابع انسانی در خلق ارزش افزوده سازمانی است، استفاده می شود.

ما در “نما”، تلاش می نماییم تا یاری کننده سازمان ها از منظر توانمندسازی ایشان با مشاوره مدیریت منابع انسانی باشیم.

خدمات تخصصی مشاوره مدیریت منابع انسانی

خدمات قابل ارایه در زمینه مشاوره مدیریت منابع انسانی

نما، طیف وسیعی از نیازهای حوزه منابع انسانی را پوشش می دهد:

 • طراحی و راه اندازی واحد منابع انسانی
 • ارتقاء سطح نسل های قبلی واحدهای مرتبط(کارگزینی، امور کارکنان و …)
 • مشاوره در زمینه مدل های تعالی منابع انسانی
 • طراحی ساختار سازمانی
 • تدوین استراتژی منابع انسانی، همسو با استراتژی سازمان
 • تدوین مدل شایستگی متناسب با ماموریت های سازمان
 • تدوین مدل شایستگی متناسب با ماموریت های سازمان
 • تجزیه و تحلیل شغل، تدوین شرح مشاغل و گریدینگ شغل و شاغل
 • تامین نیروی انسانی و استخدام
 • طراحی فرآیند جذب و استخدام
 • طراحی نظام جبران خدمات
 • طراحی مدیریت عملکرد
 • طراحی نظام آموزش و توسعه منابع انسانی
 • مشاوره در حوزه روابط کار( مبتنی بر قانون کار و قوانین مرتبط )

ویژگی خدمات نما

سبک مشاوره نما، به صورت کاملا عملگرایانه و برگرفته از روش های نوین مشاوره و مبتنی بر مربی گری و توانمندسازی کارکنان سازمان می باشد.

ویژگی خدمات نما

لیست شرکت های که در آنها پروژه مشاوره منابع انسانی توسط شرکت نیاز مدیران آینده اجرا گردیده است:

نما، طیف وسیعی از نیازهای حوزه منابع انسانی را پوشش می دهد:

 • شرکت مدیریت و توسعه پروژه های آرمه نو
 • شرکت ساختمانی صهباآشیان
 • شرکت ساختمانی سداد
 • نیروگاه شهید منتظری
 • صنایع ملی نفت ایران
 • شرکت طلایه داران صنعت فرآیند
 • شرکت شیمی آذرجام
 • شرکت فرآیند شیمی حکیم
 • شرکت پرنددارو