معرفی مدیریت پروژه

//معرفی مدیریت پروژه
معرفی مدیریت پروژه۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰:۳۱:۴۱

معرفی مدیریت پروژه

مدیریت پروژه : (Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص است. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی همچون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

معرفی مدیریت پروژه

مهندسی مدیریت پروژه مجموعه ای است مهندسی – مدیریتی که برای مدیریت ، نظارت ، طراحی واجرای پروژه ها از جمله پروژه های عمرانی ملی (ساخت بزرگراه ، پل ، سد و(…، سایر پروژه های عمرانی(ساخت آپارتمان ، کارخانه و …)،پروژه های صنعتی (ساخت کارخانه فولادسازی ، کارخانه اتومبیل سازی ( …، پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی و پروژه های تحقیقاتی و IT ( مطالعه بازار ، تهیه و اجرای برنامه های تبلیغاتی ، تحقیقات امکان سنجی و( … طرح ریزی شده است .همچنین می توان گفت تلفیق علم و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیت های آماده سازی نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است . ویژگی اصلی تخصص مهندسی مدیریت پروژه ماهیت بین رشته ای آن است.که تلفیقی از رشته های مهندسی عمران مهندسی صنایع و رشته مدیریت می باشد.