دفتر مدیریت پروژه

//دفتر مدیریت پروژه
دفتر مدیریت پروژه۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۲۳:۴۷:۰۶

دفتر مدیرت پروژه (PMO)

دفتر مدیرت پروژه (PMO)

Project Management Office

دفتر مدیرت پروژه، یک واحد سازمانی است که مسئولیت مدیریت متمرکز و هماهنگ پروژه های زیرمجموعه قلمرو سازمان را بر عهده دارد .

در دهه اخیر رشد چشمگیر تعداد سازمان هایی که از رویکرد مدیریت پروژه برای پیشبرد اهداف کسب و کار خود استفاده می کنند، دیده می شود. اما این رشد که موجب افزایش اثر بخشی و قابلیت انعطاف کارهای پروژه می شود، مشکلات مخصوص به خود را به وجود آورده است. زیرا سازمان ها در محیطی قرار گرفته اند که افزایش پیچیدگی و افزایش تقاضا برای سریعتر، ارزان تر و بهتر انجام دادن کار پروژه ها، از ویژگی های آن است.

برخی از این مشکلات عبارتند از :

 • تعارض میان پروژه هایی که بر استفاده از سر منابع مشترک رقابت می کنند
 • کمبود هماهنگی میان پروژه های در حال پیدایش
 • فقدان دید جامع به سازمان و اهداف سازمانی به عنوان یک کل

به منظور حل این مشکلات امروزه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه یکی از مطرح ترین کاندیداها می باشد.

مسئولیت های یک دفتر مدیریت پروژه می تواند دامنه ای شامل پشتیبانی وظایف مدیریت پروژه تا مسئولیت واقعی مدیریت مستقیم یک پروژه را در برگیرد.

PMO دفتر مدیریت پروژه

ضرورت بکارگیری دفتر مدیرت پروژه (PMO) در سازمان

 • رشد سازمان ها از نظر تعداد و پیچیدگی پروژه ها وافزایش تقاضا برای منابع
 • فقدان استانداردها و سیاست های کاری
 • کنترل ضعیف سبد پروژه ها و بالا بودن نرخ شکست پروژه ها
 • کاهش اثر بخشی منابع انسانی در سازمان و ناسازگاری و ناهماهنگی میان واحدهای مختلف
 • ضعف در گردآوری و توزیع راهکارهای برتر
 • وجود تداخل زیاد در زمانبندی منابع به دلیل وجود منابع مشترک
 • وجود فاصله میان فرآیندها و عملکرد سازمان
 • عدم کنترل هزینه
 • عدم تحویل پروژه ها تحت بودجه و کیفیت تعریف شده

اهداف پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

جدول زیر شرح اهداف مربوط به پیاده سازی دفتر مدیرت پروژه در سازمان ها می باشد.

اهداف پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

چشم انداز دفاتر مدیریت پروژه (PMO)

چشم انداز دفتر مدیریت پروژه طی کردن بلوغ سازمانی برای رسیدن ازسطح پشتیبان به سطوح مدیریتی می باشد تا بتواند از سطح کنترل بر پروژه ها ،طرح ها و برنامه ها به سطوح استراتژیک و سازمانی نیل پیدا کند.

چشم انداز دفاتر مدیریت پروژه (PMO)