خدمات مشاوره محلی شرکت های خارجی

/خدمات مشاوره محلی شرکت های خارجی
خدمات مشاوره محلی شرکت های خارجی۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰:۴۴:۵۸

خدمات مشاوره محلی شرکت های خارجی

باتوجه به حضور روزافزون شرکت های خارجی سرمایه گذاری و پیمانکاری در کشور به منظور اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری، وجود شرکت هایی به عنوان مشاورهای محلی برای آن ها ضرورت دارد.

خدمات مشاوره محلی شرکت های خارجی

برخی از خدمات قابل ارائه در این زمینه عبارتند از:

  • فراهم نمودن فضای مناسب اداری و اجرایی برای کارشناسان شرکت های خارجی
  • جذب نیروهای محلی مورد نیاز
  • عقد قراردادهای مشاوره ای، اجرایی و …
  • انجام کلیه امور مربوط به برگزاری مناقصه های مربوط به شرکت ها
  • ارائه مشاوره های حقوقی، اداری و … با توجه به قوانین کشور ایران