تیم نما

/تیم نما
تیم نما۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۹:۲۲:۲۳
الهه عزیزی
الهه عزیزیمدیرعامل و عضو هیات
مشاور مورد تایید معاونت علمی فن اوری ریاست جمهوری در استارتاپ ها
بابک سلطانی
بابک سلطانیرئیس هیات مدیره و مدیر دپارتمان مدیریت پروژه
ارایه مدلی نوآورانه مبتنی بر مفاهیم مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی.
مرضیه کثیری
مرضیه کثیریعضو کمیته علمی منابع انسانی
کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی
خانم دکتر زهرا لبادی
خانم دکتر زهرا لبادیمدیر دپارتمان آموزش و توسعه
استاد یار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
راهنمایی و مشاوره بیش از صد پایان نامه کارشناسی ارشد وهمچنین دکتری تخصصی .
چاپ ونشر مقالات متعدد علمی – پژوهشی وعلمی ترویجی در نشریات داخلی وخارجی .
شرکت در سمینارهای داخلی وبین المللی و ارائه مقاله
نگین صفری
نگین صفری کارشناس دپارتمان بازاریابی
کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
امیرعلی نوری
امیرعلی نوریمشاور دپارتمان منابع انسانی
کارشناسی مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت تهران
وحید طباطبائی کلجاهی
وحید طباطبائی کلجاهی مدیر دپارتمان بازاریابی
دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران